Разбичване на дървен материал

За намаляване на заводската себестойност на крайните изделия предлагани на пазара, фирмата разполага с 2 гатера за разбичване на дървен материал с различни дебелини и ширини в зависимост от възложената поръчка или за нуждите на собственото производство

Бук - Талпи
Разбичен Материал
Разбичен Материал
gater
Гатер

Сушене на дървесина

Фирмата разполага с една голяма сушилна камера от 100 m3 за изсушаване на дървен материал за собствено производство, както и като вид външна услуга при свободен капацитет.

За по-голяма гъвкавост на процеса, разполагаме и с три по-малки сушилни камери от по 12 m3.

Голяма сушилня
Голяма сушилня - Вътре
Малка сушилня
Малки сушилни

Рендосване на дъски - двустранно и четиристранно

Като етап от производствения процес, рендосването на дъските се извършва на дву- и четиристранни машини. При свободен капацитет, предлагаме тази операция и като вид външна услуга.

Двустраннка
Четиристраннка
Четиристраннка

Шлайфане на детайли от масив

Максимална ширина на обработваните детайли до 1 250 мм и дебелина до 200 мм.  

Широколентов калибровъчен шлайф